Připravované novinky

 

- Článek o potravě a seznam "všech" druhů rostlin, které strašilky přijímají

 

- Kompletně nový článek o základech chovu strašilek

 

- Článek s názvem Nežádoucí organismy vyskytující se u strašilek a jejich vajíček

 

- Vkládání dalších nových fotek nových druhů strašilek

 

- PSG List - postupné dopisování jednotlivých druhů strašilek, aktuální PSG list k  začátku roku 2013, podle Phasmid study group obsahuje 326 druhů strašilek, mimo jiné budou v seznamu PSG uvedeny i druhy, u kterých jsou popsány užitečné informace k jejich chovu, ale nemají prozatím přiřazené PSG číslo

 

- článek s názvem Blahovičník a jeho pěstování, včetně užitečnosti strašilčích exkrementů

 

- článek o druzích, které kladou svá vajíčka do substrátu a také morfologický rozbor jejich vajíček, vybráno bude 8-10 druhů z jedné čeledi, jejichž vajíčka jsou si velmi podobná

 

- článek o chovu různých druhů strašilek pohromadě a s tím spojené případné problémy i zvlášnosti

 

- článek o preparaci větších druhů strašilek, které jen tak neuschnou a je nutno jejich vnitřní obsah odstranit, jak na to a mnohé další informace včetně fotografií