PSG270 - Peruphasma schultei
 (Conle & Hennemann 2005)


Vzhled:   samice: maximální velikost 7 cm, tělo je černé, v dospělosti s červenými mikrokřídly,
                žlutýma očima a červenými ústy, tykadla jsou středne dlouhá s bílým koncem
 
                samec: maximální velikost 5 cm, tělo je černé, v dospělosti s červenými mikrokřídly, žlutýma
                očima a červenými ústy, tykadla středne dlouhá s bílým koncem, sameček má na spodní
                straně konce zadečku výraznou bouličku v níž je umistěn pářící orgán
 
Rozšíření: na severu Peru (Coldillera del Condor 1200 - 1800 m)

Potravní nároky: ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) a další jiné druhy ptačího zobu, zimolez
 
Rozmnožování: pohlavně, samička klade vajička volně na zem, vymršťuje je pohybem
zadečku, vajíčka jsou tmavá až černá velká 3,5mm, inkubační doba je 3-4 měsíce 

Inkubační doba: 3-4 měsíce
 
Nymfy: líhnou se 13mm tmavě hnědé až černé nymfy s bílými konci tykadel

Další informace: Na chov nejsou nijak zvlášt náročné. Základem uspěšného chovu těchto
strašilek je suché prostředí s občasnym rosením u malých nymf a dostatek místa ke svlékání.
Jsou to poměrně dlouho žijící strašilky.Žijí 6 měsíců i déle.A to obě pohlaví.
Vajíčka inkubovat na vlhkém substrátu. Tyto strašilky v případě vyrušení nebo špatného uchopení
vylučují bezbarvou páchnoucí látku, která není člověku nebezpečná.Ale při vdechnutí nosem,
způsobuje kýchání.Při potřísnění rukou si je vždy důkladně umyjte!


Plant 1 Plant 1 Plant 1 Plant 1