Nahrazování končetin u strašilek

 

     U strašilek se v průběhu evoluce velmi dobře vyvinula schopnost nahrazení či regenerace končetin. Některé druhy si umí nahradit končetinu během poměrně krátkého času a naopak některým druhům to trvá déle. Záleží na frekvenci svlékání a času, jaký potřebuje od narození pro dosažení dospělosti.

 

     Například u strašilek vypadajicích jako větvička nebo stéblo trávy(Medauroidea extradentata, Ramulus spp., Lonchodiodes samarensis a další...) je regenerace končetin rychlejší a dokonalejší než
u klasických velkých a robustních druhů strašilek, jako je třeba Extatosoma tiaratum, Eurycantha calcarata aj. Potřebný počet svleků k obnově a skoro dokonalé náhradě ztracené končetiny bývá obvykle v počtu min. tří svleků. Čím větší počet svleků následuje po ztrátě končetiny, tím dojde
k dokonalejší náhradě končetiny. K utržení končetiny může dojít většinou při svleku, napadení predátorem, při uvíznutí končetiny v porostu či svlečce, při vyrušení svlékající se strašilky jinou strašilkou a nebo neopatrnou lidskou manipulací a podobně.

 

     Když dojde ke ztrátě končetiny, tak se rána zacelí a zaschne. Když se strašilka svlékne poprvé, po ztrátě končetiny, tak se objeví velmi malý základ nové budoucí končetiny. Mnohdy je zakroucený. Po dalším svleku dojde ke změně v malou nožičku, která se postupně po dalších a dalších svlecích prodlužuje a zvětšuje. Strašilky, které mají na nohou laloky jako například Extatosoma tiaratum, tak
u těchto druhů nedojde k dokonalému nahrazení laloků na nohou, ale jen k částečné náhradě a co se týká délky nahrazené končetiny, tak je vždycky o něco kratší než původní končetina. Ztracení jedné končetiny strašilce moc nevadí. Ale když už dojde ke ztrátě 2-3 končetin, tak to strašilce velmi znepříjemňuje život. Ale i tak je schopna žít a příjímat potravu i když s problémy.

     Také velmi záleží na tom, kde a o jaké končetiny přišla. Pokud strašilka příjde například o končetiny přední či zadní, tak jí to omezuje více, než kdyby přišla o některou končetinu z prostředního páru. V čím rannějším stádiu strašilka příjde o končetinu, tak tím dochází k dokonalejšímu nahrazení, způsobeného větším množstvím svleků po ztrátě končetiny.

 

     Pokud strašilka příjde o nohu v dospělosti nebo v předposledním instaru , tak k regeneraci(náhradě) končetiny už nedojde. Když strašilka příjde jen o část končetiny, tak k nahrazení končetiny dochází mnohem pomaleji a obtížněji, než po ztrátě celé končetiny. Většinou k nahrazení časem dojde, ale take nemusí a může být velmi nedokonalé. Strašilce můžeme pomoci trochu pro někoho drastickým způsobem a to tak, že strašilce zbylou část nohy opatrně utrhneme. Tato věc pomůže k dokonalejšímu
a rychlejšímu obnovení končetiny, jelikož se končetina začne vytvářet(nahrazovat) od samého začátku. Toto nikdy neprovádějte u nymf, které jsou 1 či 2 svleky před dospělostí! Už by jste jim tím nepomohli ba naopak. K tomuto výkonu se hodí pinzeta. Jakmile nožičku pevně uchopíte do pinzety, tak strašilka většinou během chvíle zbytek končetiny uvolní. Někdy to, ale tak být nemusí, ale většinou to tak je. Čím větší počet končetin je strašilka nucena nahrazovat, tím více jí to vysiluje. Ztráta končetin strašilku vyčerpává, díky ztíženému pohybu a také tím, že musí končetiny regenerovat. Uvedu konkrétní příklad. Měl jsem samičku PSG174 – Lopaphus caesius, která přišla cca ve 4.instaru o obě přední nohy. Nedával jsem jí moc šancí na přežití, ale nakonec to dopadlo dobře. V průběhu života si obě přední končetiny nahradila skoro dokonale. Ale nahrazování končetin se ve finále projevilo na celkovém vzrůstu strašilky. V dospělosti byla menší o 3 cm, než její kolegyně a také jí déle trvalo, než dospělosti dosáhla. Z toho můžeme tedy usoudit, co všechno ztráta končetiny či končetin může způsobit.

 

     Tento článek jsem napsal proto, abych Vám chovatelům připodobnil, co se děje, když strašilka příjde o končetinu a vše s tím spojené. Pokud by jste měli nějaké otázky, co by Vás zajímaly
a odpovědi jste nenalezli v předešlém textu, napište mi na mail či na Forum na mých stránkách a rád Vám na ně odpovím.
 

Zpracoval J.Rybka


Plant 1 Plant 1 Plant 1 Plant 1 Plant 1 Plant 1 Plant 1 Plant 1 Plant 1 Plant 1 Plant 1 Plant 1 Plant 1 Plant 1 Plant 1 Plant 1 Plant 1 Plant 1