Vyhlášení výsledků a správné odpovědi na otázky:

1. místo - Robert Vančík - 26 bodů

2. místo - Jarda R. - 24 bodů

3. místo - Jan Kollross - 23 bodů

Strašilkotest o ceny - výsledky

1. K čemu slouží mikrokřídla?(1 bod) - správná odpověd je k zastrašení případného predátora, většinou jsou zbarvena červeně, oranžově apod.

2. Jak se jmenuje největší strašilka na světě a její velikost?(2 body) - správná odpověd je Phobaeticus chanii délka těla je 35,7cm s nataženýma nohama až 56,7cm

3. Kolik existuje druhů strašilek a kolik z nich má své vlastní číslo PSG? (2 body) - správná odpověď je asi 2500 druhů, číslo PSG má zatím 310 druhů strašilek

4. Co je PSG?(Napište vše, co o tomto označení víte)(2 body) - správná odpověď je mezinárodní skupina chovatelů a entomologů zaměřených na strašilky.Vytvořily seznam, kde každý druh má své neměnné číslo pro lepší orientaci.To znamená že i při změně rodového nebo druhového názvu se číslo nemění

5. Přiřaďte písmena(pojem) k číslům(druhům). Týká se pouze samic daných druhů!!! A-plně vyvinutá křídla(schopné letu), B-křídla přes půl zadečku(neschopné letu), C-mikrokřídla(neschopné letu), D-bez křídel (příklad odpovědi: 1C, 12D apod.)(10 bodů)

1) Anchiale briareus
2) Lobolibethra panguana
3) Spinohirasea bengalensis
4) Canachus alligator
5) Phaenopharos khaoyaiensis
6) Diapherodes gigantea
7) Pseudophasma rufipes
8) Diesbachia tamyris
9) Necroscia annulipes
10) Metriophasma diocles
11) Brasidas samarensis
12) Orthomeria sp. (Philippines)
13) Oreophoetes topoense
14) Tropidoderus childrenii
15) Heteropteryx dilatata
16) Cranidium gibbosum
17) Creoxylus spinosus
18) Pseudodiacantha macklotii
19) Lopaphus magnificus
20) Pterinoxylus crassus

Správné řešení je: 1b, 2d, 3d, 4d, 5c, 6c, 7a, 8a, 9a, 10a, 11d, 12b, 13d, 14a, 15c, 16d, 17d, 18b, 19d, 20c

6. Vysvětlete pojem mimikry?(2 body) - správná odpověd je - je to napodobování částí rostlin(kůry, listů, stonků) nebo jedovatých živočichů z důvodu ochrany před predátory

7. Co jsou cerky?(2 body) - správná odpověď je - jsou to nevyvinuté jedenácté články, které jsou na konci zadečku jako přívěsky,samci je mohou využívat při páření, někdy jsou nápadně zvětšené

8. Kde se vyskytuje druh PSG18 - Heteropteryx dilatata?(1 bod) - správná odpověď je Malajzie

9. Jakým způsobem klade vajíčka Necroscia annulipes?(1 bod)

a) zapichuje vajíčka do listů živné rostliny - správná odpověď
b) zapichuje do připravené papírové utěrky či ubrousku na dně - správná odpověď
c) lepí je po okolí
d) pouští je volně na zem

10. Která z těchto druhů strašilek vylučuje dráždivé látky?(1 bod)

a) Peruphasma schultei - správná odpověď
b) Anisomorpha buprestoides - správná odpověď
c) Extatosoma tiaratum
d) Pseudophasma rufipes - správná odpověď

11. Strašilky patří mezi hmyz s jakou proměnou?(1bod) - správná odpověď - je to hmyz s proměnou nedokonalou

12. Jaký je rozdím mezi instarem a svlekem?(2 body) - svlek je opuštění staré pokožky, které je nutné pro růst nymf a instar je období mezi jednotlivými svleky, tedy strašilka například po 2. svleku je zároveň ve 3.instaru, můžeme používat obojí označení pro popsání daného stádia či vělikosti konkrétní nymfy

13. Vysvětlete termín oligofágní a polyfágní druhy.(2 body) - oligofágní druhy se živí jen určitým druhem potravy(druhy rostlin jen z určité čeledi nebo jen jedním druhem potravy, například: Oreophoetes peruana - příjímá pouze různé druhy kapradin) a polyfágní druhy se živí více druhy rostlin, konkrétně rostlinami z více rostlinných čeledí

14. Představte si strašilku, která má jeden svlek do dospělosti a chybí jí prostřední nožička. Dojde při následujícím svleku(tedy svleku do dospělosti) alespoň k malé regeneraci ztracené končetiny?(1 bod)

a) ANO
b) NE - správná odpověď

Informace k soutěži

Ceny jsou pro první tři výherce, 1. místo(strašilky či vajíčka v hodnotě 300,-), 2. místo(strašilky či vajíčka v hodnotě 200,-), 3. místo( strašilky či vajíčka v hodnotě 100,-), vše dle vlastního výběru a nebo daná výhra se dá použít jako sleva z celkové ceny objednaných strašilek nebo vajíček. V případě schody, kdy 2 či více soutěžících bude mít stejný počet bodů, rozhoduje kdy byl email doručen. U každé otázky je napsáno bodové ohodnocení. Maximální počet je 30 bodů. U testových otázek je možno více správných odpovědí. Pokud testová otázka má více strávných odpovědí, vždy se stává správně zodpovězenou tehdy, když soutěžící zakroužkuje či jinak zvýrazní všechny správné možnosti. Soutěž trvá od 21.2.2010 do 7.3.2010. Výsledky, správné odpovědi a výherci budou zveřejněny cca do 7 dnů od konce soutěže. Vyplněný test zasílejte na email: carpfish@seznam.cz.