Číslo PSG Druh,autor,rok Podčeleď Původ Rozmnož. Vel.samec Vel.samice Živné rostliny
PSG01 Carausius morosus (Sinéty, 1901) Lonchodinae Indie SP 45-60 70-95 O,H,Rů,Pz,Bř,Hl
PSG02
PSG03
PSG04
PSG05              
PSG06              
PSG07              
PSG08              
PSG09              
PSG10              
PSG11              
PSG12              
PSG13              
PSG14              
PSG15              
PSG16              
PSG17              
PSG18              
PSG19              
PSG20              
PSG21              
PSG22              
PSG23              
PSG24              
PSG25              
PSG26              
PSG27              
PSG28              
PSG29              
PSG30              
PSG31              
PSG32              
PSG33              
PSG34              
PSG35              
PSG36              
PSG37              
PSG38              
PSG39              
PSG40